SaraNextGen.Com


Column-I

Column- II

(A)

Isothermal process (reversible)

(p)

(B)

Adiabatic process

(q)

constant

(C)

(r)

(D)

Irreversible isothermal process

(s)

CODES :

 

A

B

C

D

 

 

a)

q

s

p,r

q

 

 

b)

s

r

p

p,r

 

 

c)

p,r

q

q

s

 

 

d)

q

p,r

s

q

 

 


Question ID - 103865 | Toppr Answer

Column-I

Column- II

(A)

Isothermal process (reversible)

(p)

(B)

Adiabatic process

(q)

constant

(C)

(r)

(D)

Irreversible isothermal process

(s)

CODES :

 

A

B

C

D

 

 

a)

q

s

p,r

q

 

 

b)

s

r

p

p,r

 

 

c)

p,r

q

q

s

 

 

d)

q

p,r

s

q

 

 

1 Answer - 5876 Votes

3537

Answer Key : (c) -

(c)

(a p,r) In isothermal process

Or  or

(b q) Adiabatic process (  constant)

(c q) Mathematical relationship

(d s)SaraNextGen